Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Depot » GMOD Content

Depot ID 4001
Build ID 7016886
Manifest ID 8687231342132392405
Creation date 12 July 2021 – 15:52:36 UTC ()
Last update 12 July 2021 – 16:11:58 UTC ()
Size on disk 3.58 GiB
Download size 2.08 GiB (41.90% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
txt 593 38.35 MiB
pak 61 41.01 MiB
wc 1 20.57 KiB
fgd 4 562.36 KiB
cfg 13 700.25 KiB
csv 1 113.67 KiB
ico 16 215.38 KiB
dat 51 48.27 MiB
bin 3 1.30 MiB
jpg 34 47.32 MiB
png 127 52.85 MiB
scr 2 2.06 KiB
rc 1 279 B
vbsp 1 30.71 KiB
vpk 35 3.24 GiB
lua 611 3.15 MiB
md 1 3.46 KiB
vmt 68 7.77 KiB
vtf 68 8.28 MiB
vtx 3 13.81 KiB
mdl 1 1.71 KiB
phy 1 691 B
vvd 1 17.50 KiB
mp3 2 100.87 KiB
wav 4 27.10 KiB
vmf 3 210.88 KiB
ver 1 16 B
css 9 47.25 KiB
html 13 63.38 KiB
js 24 514.38 KiB
rad 1 1.89 KiB
lmp 3 201.04 KiB
bsp 2 80.27 MiB
nav 2 7.76 MiB
ain 2 125.66 KiB
pcf 11 598.28 KiB
res 335 1.37 MiB
ttf 27 2.88 MiB
bmp 2 54.86 KiB
icns 2 504.93 KiB
properties 224 3.36 MiB
gwen 1 13.49 KiB
vcd 31 102.11 KiB
image 1 2.36 MiB
inf 1 60 B
vdf 6 10.57 KiB
tga 30 38.65 KiB
json 5 15.18 KiB
cur 38 28.01 KiB
dsp 1 7.56 KiB
lst 3 12.32 KiB
gam 1 219 B
xsc 1 1.75 KiB
Total 2,483 3.58 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
0 Steam No Cost 29 July 2021 – 21:24:39 UTC
4 Cyber Cafe CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
49 School Lab CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
216 Garry's Mod Complimentary CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
218 Garry's Mod Store 22 September 2021 – 22:57:21 UTC
219 Garry's Mod + Counter-Strike: Source Store 24 October 2017 – 19:57:31 UTC
558 Garry's Mod + Team Fortress 2 Store 24 October 2017 – 19:59:10 UTC
12730 Holiday Sale 2011 Gift: Garry's Mod No Cost 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
17230 Linux Test Comp Internal CD Key 21 April 2017 – 22:39:06 UTC
36071 SteamMachine and Steam Controller Prototype Beta CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
39221 Native SteamOS Titles CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
214267 Garry's Mod Commercial License 11 October 2017 – 18:33:43 UTC
295508 Garry's Mod - Commercial License Commercial License 21 May 2021 – 15:41:24 UTC
331913 Steam Sub 331913 CD Key 4 October 2021 – 17:06:35 UTC
354593 Steam Sub 354593 CD Key 1 April 2019 – 20:21:47 UTC
354595 Steam Sub 354595 Free on Demand 9 August 2021 – 19:56:43 UTC
419396 Garry's Mod Free Weekend - Dec 2019 Free on Demand 16 December 2019 – 02:48:56 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
18 October 2021 – 11:58:07 UTC 429302069510688354
18 October 2021 – 11:29:40 UTC 7341804492335443393
18 October 2021 – 11:00:47 UTC 5025219122175067044
15 October 2021 – 17:55:47 UTC 3184935308857523433
15 October 2021 – 17:53:04 UTC 2775306056522797142
15 October 2021 – 16:53:29 UTC 4283296809165314696
15 October 2021 – 16:39:43 UTC 1647034517790703326
15 October 2021 – 16:12:02 UTC 7660729610751644077
14 October 2021 – 16:32:33 UTC 9006683117710632748
14 October 2021 – 13:50:56 UTC 2058898031094859122
Please sign in via Steam to view more entries

History

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.