Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Last known name: civilization iv warlords mac content

macOS

Depot ID 3993
Build ID 494452
Manifest ID 8547640890241913094
Manifest date 15 January 2015 – 21:24:59 UTC ()
Public update 18 July 2020 – 09:27:16 UTC ()
Size on disk 2.51 GiB
Compressed size 1.96 GiB (22.15% saving)
Name Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
5 39.03 MiB
nif 789 59.52 MiB
dds 788 133.62 MiB
mov 39 870.65 MiB
bik 1 210.99 KiB
kf 1,103 41.37 MiB
NIF 1 59.51 KiB
kfm 98 217.81 KiB
fpk 4 326.36 MiB
dll 23 24.70 MiB
py 289 4.98 MiB
pyc 939 14.16 MiB
pyd 42 11.21 MiB
ico 12 76.29 KiB
wav 2,102 231.10 MiB
mp3 643 723.43 MiB
xml 533 40.59 MiB
bmp 4 787.75 KiB
ani 32 147.00 KiB
tga 894 25.88 MiB
ttf 7 1.25 MiB
DS_Store 3 24.01 KiB
pdf 3 11.44 MiB
ini 12 4.40 KiB
txt 17 59.88 KiB
doc 1 95.00 KiB
tmp 1 0 B
db 5 171.00 KiB
Civ4WorldBuilderSave 15 6.22 MiB
rtf 8 84.73 KiB
TXT 1 5.94 KiB
thm 51 1.96 MiB
fx 28 396.01 KiB
256 1 244.80 KiB
mo 27 1.79 MiB
png 69 16.55 KiB
sh 2 4.05 KiB
xrc 1 15.10 KiB
plist 4 64.58 KiB
nib 24 7.04 KiB
xib 12 257.07 KiB
icns 1 68.78 KiB
strings 9 146.26 KiB
bak 1 406 B
CivWarlordsWBSave 8 2.54 MiB
Total 8,652 2.51 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
158 2K Games Old Complimentary CD Key 23 March 2021 – 16:44:36 UTC
206 Sid Meiers Civilization IV Complimentary CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
291 Sid Meier's Civilization IV: Warlords Store 13 November 2015 – 20:02:58 UTC
308 Sid Meier's Civilization IV + Warlords Pack Store 17 November 2017 – 17:33:52 UTC
309 Sid Meier's Civilization IV + Warlords Pack (ROW) Store 17 November 2017 – 17:33:52 UTC
327 Build And Destroy Pack Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
329 ValveTestSub 329 CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
393 Civilization IV Complete Pack Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
396 Civilization IV Complete Pack (EU) Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
1618 Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition Store 13 November 2015 – 20:14:19 UTC
1764 2K HUGE GAMES PACK Store 6 September 2022 – 20:33:29 UTC
1765 2K HUGE GAMES PACK (DE) Store 6 September 2022 – 20:33:08 UTC
1946 Firaxis Public Comp CD Key 26 May 2017 – 05:19:29 UTC
4320 Sid Meier's Civilization IV: Warlords Store 21 March 2024 – 17:17:29 UTC
4323 Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition Store 21 March 2024 – 17:17:29 UTC
4589 2K Complete Pack Summer 2010 Store 23 October 2020 – 22:31:13 UTC
4590 2K Complete Pack Summer 2010 (DE) Store 23 October 2020 – 22:31:23 UTC
4629 Civilization IV Complete Comp CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
4810 2K Public Released Comp CD Key 7 May 2024 – 17:59:24 UTC
6937 2K Complete Pack Holiday Sale 2010 Store 23 March 2021 – 16:45:04 UTC
6938 2K Complete Pack Holiday Sale 2010 (DE) Store 23 March 2021 – 16:50:26 UTC
6939 2K Complete Pack Holiday Sale 2010 (JP) Store 22 October 2020 – 19:45:07 UTC
6978 2K Mega Comp CD Key 23 October 2020 – 22:29:04 UTC
7404 Civ IV Complete and Civ V Sale Combo Store 6 November 2018 – 00:28:53 UTC
7828 2K Complete Prize CD Key 23 October 2020 – 22:28:50 UTC
7857 2K Complete Prize EU CD Key 3 April 2019 – 21:34:06 UTC
7858 2K Complete Prize JP CD Key 23 March 2021 – 16:45:15 UTC
8657 2K Complete (NA) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:27 UTC
8658 2K Complete (ROW) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:37 UTC
8659 2K Complete (AU) - June 2011 Store 6 September 2022 – 18:29:43 UTC
8660 2K Complete (JP) - June 2011 Store 3 April 2019 – 17:43:06 UTC
8661 2K Complete (DE) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:48 UTC
8662 2K Complete (RU) - June 2011 Store 6 September 2022 – 18:29:08 UTC
8663 2K Complete (Baltic) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:57 UTC
8664 2K Complete (Other) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:46:53 UTC
13060 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:20:31 UTC
13061 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:20:19 UTC
13062 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:20:01 UTC
13063 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:19:36 UTC
13064 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:19:13 UTC
13065 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:18:45 UTC
13066 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:18:05 UTC
13067 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:17:41 UTC
14601 Civilization IV Complete Edition CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
15366 Civilization Collection (Summer 2012) Store 6 November 2018 – 22:13:29 UTC
26710 Sid Meier's Civilization IV: Warlords Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
57765 Civilization V (with Civilization IV Complete Edition) CD Key 5 November 2018 – 20:49:47 UTC
63475 2K 10th Anniversary Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
63476 2K 10th Anniversary (RU/CIS) Store 31 August 2022 – 17:10:41 UTC
63477 2K 10th Anniversary (DE) Store 31 August 2022 – 17:10:07 UTC
90303 2K Humble Bundle 2016 BTA Tier CD Key 5 November 2018 – 20:50:05 UTC
95210 Civilization IV Complete Edition (RU/CIS) CD Key 19 February 2016 – 23:18:11 UTC
134629 Bundle Stars 2016 Firaxis Tier 2 CD Key 26 May 2017 – 05:19:56 UTC
134630 Bundle Stars 2016 Firaxis Tier 3 CD Key 5 November 2018 – 20:50:26 UTC
138765 Civilization IV Complete Edition (BR) CD Key 8 November 2016 – 21:35:08 UTC
154535 Promo - XCOM 2 with War of the Chosen CD Key 12 March 2021 – 21:44:38 UTC
154536 Civilization IV Complete Edition (Asia) CD Key 10 February 2017 – 01:40:13 UTC
154537 Civilization IV Complete Edition (IN) CD Key 10 February 2017 – 01:40:29 UTC
154538 Civilization IV Complete Edition (Europe) CD Key 10 February 2017 – 01:40:46 UTC

Apps that reference this depot

AppID Type Name Last Update
34450 Game Sid Meier's Civilization IV: Warlords (Civilization IV®: Warlords) 18 May 2024 – 01:28:57 UTC

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
23 January 2015 – 20:27:42 UTC 8547640890241913094
16 June 2014 – 08:08:05 UTC 3886850032865956023

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link