Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that are available on the store.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Depot » Glitch Simulator 2018 Content

Depot ID 702091
Build ID 2056914
Manifest ID 83027300772203306
Creation date 21 August 2017 – 04:44:45 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:02:23 UTC ()
Size on disk 473.06 MiB
Download size 167.97 MiB (64.49% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
wav 212 22.59 MiB
txt 33 80.45 KiB
ogg 5 2.73 MiB
png 227 80.58 MiB
ico 1 23.42 KiB
dds 154 251.37 MiB
x 24 10.59 MiB
fx 46 701.21 KiB
bmp 1 64.05 KiB
dbo 24 66.93 MiB
fpe 21 29.92 KiB
fnt 8 14.23 KiB
jpg 13 2.37 MiB
ini 6 6.03 KiB
cfg 1 114 B
dat 8 20.06 MiB
ele 1 110.77 KiB
ent 1 700 B
obs 1 15.54 KiB
way 1 176 B
fpm 1 92.89 KiB
lua 35 267.39 KiB
ter 1 1.00 KiB
exe 1 13.78 MiB
dll 2 698.77 KiB
Total 828 473.06 MiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
202345 Steam Sub 202345 CD Key 21 August 2017 – 04:05:02 UTC
202346 Glitch Simulator 2018 (Pre-Release Access) CD Key 4 September 2017 – 01:42:44 UTC
202347 Glitch Simulator 2018 Store or CD Key 7 June 2018 – 23:30:08 UTC
228961 Complimentary reviewer package CD Key 10 December 2017 – 14:07:50 UTC
263608 Complimentary reviewer package Store or CD Key 15 June 2018 – 04:34:01 UTC
276636 Complimentary reviewer package Store or CD Key 30 May 2018 – 02:04:40 UTC
281693 Complimentary reviewer package Store or CD Key 15 June 2018 – 04:46:41 UTC
281700 Complimentary reviewer package Store or CD Key 15 June 2018 – 04:51:06 UTC
281703 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 July 2018 – 02:35:59 UTC
289066 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 July 2018 – 06:14:59 UTC
289069 Complimentary reviewer package Store or CD Key 10 August 2018 – 13:25:27 UTC
302282 Complimentary reviewer package Store or CD Key 27 August 2018 – 12:18:18 UTC
302285 Complimentary reviewer package Store or CD Key 27 August 2018 – 12:18:27 UTC
302298 Complimentary reviewer package Store or CD Key 27 August 2018 – 13:58:25 UTC
303453 Complimentary reviewer package Store or CD Key 30 August 2018 – 05:07:12 UTC
303775 Complimentary reviewer package Store or CD Key 31 August 2018 – 09:24:08 UTC
304505 Complimentary reviewer package Store or CD Key 4 September 2018 – 08:19:59 UTC
304508 Complimentary reviewer package Store or CD Key 4 September 2018 – 08:20:07 UTC
306936 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 September 2018 – 13:05:52 UTC
312875 Complimentary reviewer package Store or CD Key 3 October 2018 – 12:29:43 UTC
312878 Complimentary reviewer package Store or CD Key 3 October 2018 – 12:29:43 UTC
312881 Complimentary reviewer package Store or CD Key 3 October 2018 – 12:29:43 UTC
312884 Complimentary reviewer package Store or CD Key 3 October 2018 – 12:29:43 UTC
312887 Complimentary reviewer package Store or CD Key 3 October 2018 – 12:29:33 UTC
314598 Complimentary reviewer package Store or CD Key 10 October 2018 – 11:10:54 UTC
319226 Complimentary reviewer package Store or CD Key 28 October 2018 – 16:32:41 UTC
328925 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 12:43:10 UTC
328928 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 12:43:23 UTC
328932 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 12:43:28 UTC
328935 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 12:43:39 UTC
328938 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 12:43:46 UTC
328941 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 12:43:57 UTC
328944 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:02:16 UTC
328947 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:02:27 UTC
328950 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:02:33 UTC
328953 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:02:44 UTC
328956 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:02:51 UTC
328959 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:02:59 UTC
328963 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:03:32 UTC
328966 Complimentary reviewer package Store or CD Key 7 December 2018 – 13:03:51 UTC
329332 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 December 2018 – 15:31:03 UTC
329413 Complimentary reviewer package Store or CD Key 10 December 2018 – 03:19:05 UTC
330868 Complimentary reviewer package Store or CD Key 13 December 2018 – 15:45:59 UTC
330902 Complimentary reviewer package Store or CD Key 13 December 2018 – 15:45:59 UTC
331566 Complimentary reviewer package Store or CD Key 17 December 2018 – 13:41:24 UTC
332880 Complimentary reviewer package Store or CD Key 24 December 2018 – 06:05:43 UTC
334667 Complimentary reviewer package Store or CD Key 6 January 2019 – 09:33:49 UTC
335174 Complimentary reviewer package Store or CD Key 8 January 2019 – 09:32:10 UTC
335466 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 January 2019 – 09:22:36 UTC
335484 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 January 2019 – 09:28:50 UTC
337725 Complimentary reviewer package Store or CD Key 19 January 2019 – 09:07:09 UTC
338335 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 January 2019 – 06:41:28 UTC
338338 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 January 2019 – 06:41:38 UTC
338341 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 January 2019 – 06:41:49 UTC
338344 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 January 2019 – 06:42:00 UTC
338347 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 January 2019 – 06:42:07 UTC
339773 Complimentary reviewer package Store or CD Key 26 January 2019 – 14:45:42 UTC
341441 Complimentary reviewer package Store or CD Key 2 February 2019 – 04:26:46 UTC
341444 Complimentary reviewer package Store or CD Key 2 February 2019 – 04:26:46 UTC
341447 Complimentary reviewer package Store or CD Key 2 February 2019 – 04:26:52 UTC
341450 Complimentary reviewer package Store or CD Key 2 February 2019 – 04:26:52 UTC
344197 Complimentary reviewer package Store or CD Key 14 February 2019 – 03:26:01 UTC
344200 Complimentary reviewer package Store or CD Key 14 February 2019 – 03:26:05 UTC
360582 Complimentary reviewer package Store or CD Key 24 April 2019 – 02:12:13 UTC
361154 Complimentary reviewer package Store or CD Key 25 April 2019 – 14:47:53 UTC
363466 Complimentary reviewer package Store or CD Key 6 May 2019 – 17:14:57 UTC
364900 Complimentary reviewer package Store or CD Key 11 May 2019 – 05:21:10 UTC
366681 Complimentary reviewer package Store or CD Key 16 May 2019 – 02:26:16 UTC
373175 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 13:04:56 UTC
373178 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 13:04:54 UTC
373220 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 13:38:27 UTC
373223 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 13:38:27 UTC
373226 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 13:38:31 UTC
373229 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 13:38:31 UTC
373232 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 13:38:02 UTC
373235 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:07:41 UTC
373238 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:07:29 UTC
373241 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:07:21 UTC
373244 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:07:15 UTC
373248 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:16 UTC
373251 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:16 UTC
373254 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:16 UTC
373257 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:16 UTC
373260 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:21 UTC
373263 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:21 UTC
373266 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:21 UTC
373269 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:21 UTC
373272 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:28:16 UTC
373278 Complimentary reviewer package Store or CD Key 12 June 2019 – 14:47:39 UTC
374564 Complimentary reviewer package Store or CD Key 18 June 2019 – 02:18:13 UTC
374567 Complimentary reviewer package Store or CD Key 18 June 2019 – 02:18:13 UTC
374679 Complimentary reviewer package Store or CD Key 18 June 2019 – 12:44:10 UTC
377957 Complimentary reviewer package Store or CD Key 2 July 2019 – 13:17:00 UTC
378966 Complimentary reviewer package Store or CD Key 6 July 2019 – 14:17:58 UTC
379606 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:52 UTC
379609 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:52 UTC
379612 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:56 UTC
379615 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:59 UTC
379618 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:59 UTC
379621 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:59 UTC
379624 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:34:02 UTC
379630 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:47 UTC
379633 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:33:47 UTC
379636 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:00 UTC
379639 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:03 UTC
379642 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:03 UTC
379645 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:03 UTC
379648 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:06 UTC
379651 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:06 UTC
379654 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:06 UTC
379657 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:10 UTC
379660 Complimentary reviewer package Store or CD Key 9 July 2019 – 11:37:14 UTC
382036 Complimentary reviewer package Store or CD Key 17 July 2019 – 14:35:59 UTC
382039 Complimentary reviewer package Store or CD Key 17 July 2019 – 14:35:59 UTC
407454 Complimentary reviewer package Store or CD Key 26 October 2019 – 15:08:32 UTC
411148 Complimentary reviewer package Store or CD Key 11 November 2019 – 13:11:13 UTC
412496 Complimentary reviewer package Store or CD Key 16 November 2019 – 03:13:49 UTC
417446 Complimentary reviewer package Store or CD Key 6 December 2019 – 16:52:07 UTC
419999 Complimentary reviewer package Store or CD Key 18 December 2019 – 04:26:37 UTC
421702 Complimentary reviewer package Store or CD Key 28 December 2019 – 04:02:00 UTC
421705 Complimentary reviewer package Store or CD Key 28 December 2019 – 04:02:03 UTC
427933 Complimentary reviewer package Store or CD Key 23 January 2020 – 03:31:28 UTC
427936 Complimentary reviewer package Store or CD Key 23 January 2020 – 03:31:28 UTC
430995 Complimentary reviewer package Store or CD Key 3 February 2020 – 16:34:49 UTC
434244 Complimentary reviewer package Store or CD Key 15 February 2020 – 03:52:04 UTC
434247 Complimentary reviewer package Store or CD Key 15 February 2020 – 03:52:23 UTC
438011 Complimentary reviewer package Store or CD Key 2 March 2020 – 03:49:24 UTC
438014 Complimentary reviewer package Store or CD Key 2 March 2020 – 03:49:26 UTC
440705 Complimentary reviewer package Store or CD Key 10 March 2020 – 15:51:53 UTC
440708 Complimentary reviewer package Store or CD Key 10 March 2020 – 15:51:55 UTC
443931 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 March 2020 – 10:25:43 UTC
443934 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 March 2020 – 10:25:43 UTC
443937 Complimentary reviewer package Store or CD Key 22 March 2020 – 10:25:46 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
27 September 2017 – 14:16:59 UTC 83027300772203306

History

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.