Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.

Depot » BattleTech (OSX)

Depot ID 637093
Build ID 4719583
Manifest ID 8055851302148896162
Creation date 26 February 2020 – 22:06:41 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:04:22 UTC ()
Size on disk 33.26 GiB
Download size 10.10 GiB (69.65% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
190 9.82 GiB
dylib 6 30.13 MiB
plist 5 5.54 KiB
browser 3 4.70 KiB
aspx 3 177.47 KiB
config 7 142.95 KiB
map 3 7.68 KiB
ini 1 304.67 KiB
xml 1 25.21 KiB
strings 1 92 B
txt 267 2.86 MiB
bundle 5 675.39 KiB
so 1 491.64 KiB
tif 2 42.59 KiB
caw 5,529 42.82 MiB
ecm 5,529 89.82 MiB
sse 11,143 2.33 GiB
rgb 5,529 90.03 MiB
vis 5,529 79.59 MiB
pos 85 4.34 MiB
dll 147 58.07 MiB
DLL 1 24.00 KiB
gitignore 2 13 B
wem 98 19.25 MiB
bnk 71 494.78 MiB
pdf 3 864.44 KiB
db 1 3.44 MiB
md 1 113 B
sql 12 1.91 MiB
bk2 17 1.91 GiB
xmp 16 1.02 MiB
srt 45 72.32 KiB
json 3,921 31.04 MiB
csv 314 24.20 MiB
bin 807 4.30 GiB
IMS 361 74.61 MiB
dds 503 81.66 MiB
bytes 139 1.19 MiB
exe 3 10.75 MiB
bat 16 2.39 KiB
png 178 82.45 MiB
assets 96 5.79 GiB
resS 176 7.79 GiB
resource 2 117.86 MiB
nib 9 65.92 KiB
icns 1 773.10 KiB
Total 40,779 33.26 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
103577 Steam Sub 103577 Store or CD Key 9 November 2018 – 14:09:28 UTC
108135 Paradox Base Game Collection CD Key 5 October 2020 – 13:07:27 UTC
175165 Steam Sub 175165 CD Key 12 June 2018 – 16:10:22 UTC
175166 BATTLETECH for Beta Testing CD Key 30 August 2018 – 19:26:49 UTC
175167 BATTLETECH Store or CD Key 12 November 2018 – 19:03:18 UTC
176549 Steam Sub 176549 CD Key 14 January 2022 – 21:15:25 UTC
245786 BATTLETECH Store or CD Key 18 April 2022 – 17:41:36 UTC
245787 BATTLETECH Digital Deluxe Edition Pre-Purchase Store or CD Key 14 November 2018 – 17:09:29 UTC
245788 BATTLETECH Digital Deluxe Edition Store or CD Key 18 April 2022 – 17:41:36 UTC
245789 Steam Sub 245789 CD Key 12 June 2018 – 16:10:30 UTC
245790 Steam Sub 245790 CD Key 12 June 2018 – 23:05:40 UTC
245791 Steam Sub 245791 CD Key 12 June 2018 – 16:10:36 UTC
245792 Steam Sub 245792 CD Key 12 June 2018 – 23:05:47 UTC
245802 Steam Sub 245802 No Cost 30 August 2018 – 19:26:40 UTC
255941 Paradox Employee Good Bye (March 2018) CD Key 1 November 2021 – 20:13:48 UTC
272984 Steam Sub 272984 CD Key 1 November 2021 – 20:13:04 UTC
307689 BATTLETECH Mercenary Collection Store or CD Key 5 May 2022 – 22:47:40 UTC
316062 Steam Sub 316062 CD Key 21 November 2019 – 16:35:27 UTC
328809 Steam Sub 328809 No Cost 7 December 2018 – 00:10:41 UTC
331913 Steam Sub 331913 CD Key 12 May 2022 – 18:39:36 UTC
345782 BATTLETECH Free Weekend - Feb 2019 Free on Demand 21 February 2019 – 16:54:32 UTC
398591 PDXCON2k19 CD Key 1 November 2021 – 20:12:54 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
3 March 2020 – 17:59:51 UTC 8055851302148896162
20 February 2020 – 17:59:55 UTC 874708756984405528
10 December 2019 – 18:00:04 UTC 2503674829121527678
21 November 2019 – 17:38:35 UTC 8682430644937221763
23 September 2019 – 16:56:52 UTC 280978804695165601
10 September 2019 – 17:07:06 UTC 1123687600437681984
20 June 2019 – 17:02:03 UTC 1305174536546153308
6 June 2019 – 18:43:01 UTC 3740769723508550121
5 June 2019 – 00:04:11 UTC 8178763445789517120
4 June 2019 – 16:01:18 UTC 3094216917647475858
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link