Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Depot 621 for Portal 2, and 1 other app…

Last known name: portal 2 common

Depot ID 621
Build ID 13373316
Manifest ID 509609885769144553
Manifest date 5 February 2024 – 19:58:27 UTC ()
Public update 5 February 2024 – 20:06:54 UTC ()
Size on disk 11.80 GiB
Compressed size 6.99 GiB (40.74% saving)
Name Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
fgd 4 530.38 KiB
cfg 52 295.10 KiB
asi 5 481.50 KiB
1 2 390.54 KiB
6 1 3.27 MiB
0 1 25.20 MiB
5 2.25 MiB
flt 5 141.00 KiB
exe 4 1.94 MiB
bin 1 20 B
plist 3 1.92 KiB
lib 1 282.33 KiB
vdf 6 418.17 KiB
txt 633 145.66 MiB
vmt 135 18.46 KiB
vtf 108 1.24 MiB
tga 18 16.34 KiB
ttf 9 4.10 MiB
res 2 18.47 KiB
vcs 371 51.69 MiB
vfont 11 1.06 MiB
ico 2 298.11 KiB
sh 1 1.49 KiB
ekv 26 18.47 KiB
rc 1 258 B
bmp 26 278.00 KiB
lmp 1 768 B
rad 1 2.54 KiB
bsp 118 2.77 GiB
cache 15 9.93 MiB
manifest 102 7.36 MiB
raw 5 480.00 KiB
vcc 1 2.06 KiB
swatch 7 77.80 KiB
vbf 4 3.98 KiB
bik 59 1.52 GiB
vpk 346 6.67 GiB
lst 326 61.43 MiB
snd 311 5.02 MiB
cur 88 207.08 KiB
dat 114 37.14 MiB
icns 1 121.03 KiB
image 3 2.39 MiB
gam 1 222 B
ui 6 6.00 KiB
lua 14 53.78 KiB
nut 106 3.21 MiB
wav 2 1.21 MiB
inf 3 156 B
png 193 5.92 MiB
3ds 188 16.94 MiB
jpg 1 31.76 KiB
vmf 114 5.36 MiB
p2c 1 53.46 KiB
mp3 64 463.27 MiB
doc 1 78.00 KiB
Total 3,629 11.80 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
4 Cyber Cafe CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
14 Valve Friends and Family Complimentary CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
49 School Lab CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
61 Steam Master CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
6195 Portal 2 IHV Comp CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
6302 Portal 2 - Potato Champions Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
7353 Portal 2 (preorder) Store 24 October 2017 – 19:59:10 UTC
7354 Portal 2 (preorder DE) Store 24 October 2017 – 19:59:10 UTC
7357 Portal 2 - Two Pack (preorder) Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7358 Portal 2 - Two Pack (preorder DE) Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7361 Portal 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
7397 Portal 2 PS3 - PC Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
7566 Portal 2 Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
7671 Portal 2 + Portal 1 Retail (RU) CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
7824 Portal 2 Rel Beta CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
7852 Potato Sack + Portal 2 Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7853 Potato Sack + Portal 2(DE) Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7854 Portal 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
7874 Portal 2 - Potato Champions Comp CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
7877 Portal 2 Store or CD Key 15 May 2024 – 17:00:04 UTC
7878 Portal 2 - Two Pack Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7879 Portal 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
7880 Potato Sack + Portal 2 Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7881 Potato Sack + Portal 2 (DE) Store 7 May 2021 – 21:38:01 UTC
7910 Portal 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
7930 Valve Complete 2011 Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
7931 Valve Complete 2011 Pack (DE) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
7932 Portal + Portal 2 Store 24 October 2017 – 19:59:10 UTC
7933 Portal + Portal 2 (DE) Store 24 October 2017 – 19:59:10 UTC
8032 Portal 2 - Razer Hydra OEM CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
12896 Holiday Sale 2011 Gift: Portal 2 No Cost 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
12899 Holiday Sale 2011 Gift: Valve Complete 2011 Pack No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12900 Holiday Sale 2011 Gift: Valve Complete 2011 Pack (DE) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
13097 Holiday Sale 2011 Gift: Portal 2 No Cost 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
14471 Valve - iD Tech Camp CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
16236 Valve Complete 2012 Pack Store 22 March 2024 – 17:33:59 UTC
16237 Valve Complete 2012 Pack (DE) Store 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
17039 VMC BigFoot Test Comp CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
17878 Valve Complete 2012 Pack (CN) Store 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
18702 Valve Complete Pack - Winter Sale 2012 Store 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
18703 Valve Complete Pack - Winter Sale 2012 (DE) Store 22 March 2024 – 17:35:09 UTC
18939 Valve Complete 2012 Pack Retail CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
25102 Pieterw Test Package 1 CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
25318 Pieterw Store Sub Test! Store 24 October 2017 – 19:59:10 UTC
25668 Pieterw Test Package 1 CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
27267 Valve Complete 2012 Pack - PaySafeCard CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
29197 Valve Complete Pack Store 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
29198 Valve Complete Pack Store 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
29669 Good Friends Bundle Store 5 May 2022 – 23:36:53 UTC
29732 Good Friends Bundle Store or CD Key 5 May 2022 – 23:36:53 UTC
35044 Portal + Portal 2 Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
36071 SteamMachine and Steam Controller Prototype Beta CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
36509 CES 2014 Demo Comp CD Key 7 November 2018 – 21:02:21 UTC
39221 Native SteamOS Titles CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
39297 Steam Machine Partners Test Package Store or CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
51835 Valve Complete Pack - 2014 Store 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
51836 Valve Complete Pack - 2014 (DE) Store 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
53711 Valve Complete Pack - 2014 Retail CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
59228 PAX South/East 2015 CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
62690 Valve Complete Pack - 2014 Retail (RU) CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
76934 Rocket League & Portal 2 Promotion Store 9 September 2016 – 01:07:35 UTC
76936 Portal 2 Gift Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
119608 Left 4 Dead 2 + Portal 2 Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
121151 Portal 2 + SteamVR Performance Test Retail Store or CD Key 23 August 2016 – 19:30:41 UTC
161243 Steam Sub 161243 CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
162133 Steam Sub 162133 CD Key 23 March 2021 – 16:53:48 UTC
202818 Complimentary reviewer package CD Key 22 August 2017 – 21:42:07 UTC
202825 Complimentary reviewer package CD Key 26 October 2022 – 20:11:55 UTC
204259 Complimentary reviewer package CD Key 30 August 2017 – 00:52:40 UTC
204476 Complimentary reviewer package CD Key 30 August 2017 – 18:37:52 UTC
204528 Portal 2 - Commercial License Commercial 13 March 2024 – 11:24:35 UTC
204797 Complimentary reviewer package CD Key 31 August 2017 – 23:09:59 UTC
204843 Complimentary reviewer package CD Key 1 September 2017 – 01:17:27 UTC
209507 Complimentary reviewer package CD Key 21 September 2017 – 18:55:47 UTC
214400 Complimentary reviewer package CD Key 12 October 2017 – 03:02:38 UTC
224372 Complimentary reviewer package CD Key 6 May 2019 – 18:42:33 UTC
225195 Complimentary reviewer package CD Key 28 November 2017 – 01:58:46 UTC
227219 Portal 2 (Giveaway Test Copy) No Cost 6 December 2017 – 23:26:03 UTC
229741 Complimentary reviewer package CD Key 12 December 2017 – 03:36:23 UTC
238331 Complimentary reviewer package CD Key 16 January 2018 – 18:40:14 UTC
261665 VV2019 No Cost 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
274989 Portal 2 - Commercial License Commercial 22 May 2018 – 01:20:48 UTC
277644 Valve Selection Commercial License Commercial 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
289062 Portal 2 Japan Steam Card Launch Giveaway CD Key 12 July 2018 – 06:08:31 UTC
392171 Valve Selection Samsung Event CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
425760 Steam Sub 425760 CD Key 26 September 2023 – 23:16:05 UTC

Apps that reference this depot

AppID Type Name Last Update
620 Game Portal 2 25 May 2024 – 07:13:17 UTC
629 Tool Portal 2 Authoring Tools 28 September 2023 – 02:56:00 UTC

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
5 February 2024 – 20:06:52 UTC 509609885769144553
2 February 2024 – 21:41:48 UTC 5801155472207215038
2 February 2024 – 20:41:15 UTC 7621785943857213017 beta
2 February 2024 – 18:42:35 UTC 1938898850490471537
1 February 2024 – 20:05:20 UTC 4886478740596806550 beta
16 January 2024 – 00:33:16 UTC 2385848133152825763 beta
15 January 2024 – 19:53:41 UTC 7280321431228234903 beta
4 January 2024 – 19:11:52 UTC 6330205205744143235
26 April 2023 – 17:36:41 UTC 6439243843287252414
24 April 2023 – 17:51:24 UTC 1955901892856579920 beta
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link