Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that are available on the store.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Depot » Stories Untold (MacOS)

Depot ID 558423
Build ID 2177499
Manifest ID 8096117324363856726
Creation date 6 October 2017 – 09:48:52 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:07:36 UTC ()
Size on disk 1.81 GiB
Download size 614.68 MiB (66.75% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
aspx 2 115.87 KiB
config 3 55.24 KiB
browser 1 1.57 KiB
map 1 2.56 KiB
ini 1 304.67 KiB
24 99.86 MiB
xml 21 158.69 KiB
dylib 3 3.87 MiB
plist 5 5.19 KiB
tif 2 42.59 KiB
caw 83 970.67 KiB
ecm 83 950.71 KiB
sse 175 31.01 MiB
rgb 83 953.95 KiB
vis 83 1.08 MiB
pos 9 1.16 KiB
dll 23 10.07 MiB
mdb 1 445.74 KiB
mov 8 73.76 MiB
bank 6 76.19 MiB
mp4 3 124.96 MiB
assets 13 74.06 MiB
resS 9 1.32 GiB
resource 2 172.84 KiB
nib 9 35.02 KiB
png 1 4.29 KiB
Total 654 1.81 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
139771 Steam Sub 139771 CD Key 6 October 2017 – 10:26:27 UTC
139772 Stories Untold for Beta Testing CD Key 6 October 2017 – 10:20:14 UTC
139773 Stories Untold Store or CD Key 9 August 2021 – 17:00:30 UTC
176549 Steam Sub 176549 CD Key 7 June 2018 – 17:40:32 UTC
209527 Steam Sub 209527 CD Key 26 October 2020 – 22:12:46 UTC
223526 Complimentary reviewer package CD Key 18 November 2017 – 04:11:26 UTC
227758 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 07:54:05 UTC
227898 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 11:08:31 UTC
227975 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 12:11:13 UTC
228106 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 13:59:03 UTC
228107 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 14:01:44 UTC
228348 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 19:14:44 UTC
228351 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 19:21:33 UTC
228612 Complimentary reviewer package CD Key 9 December 2017 – 10:35:43 UTC
229154 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 02:42:51 UTC
229206 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 05:21:34 UTC
229266 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 09:28:49 UTC
229672 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 22:39:37 UTC
229800 Complimentary reviewer package CD Key 12 December 2017 – 06:43:56 UTC
230008 Complimentary reviewer package CD Key 31 July 2018 – 15:37:14 UTC
230688 Complimentary reviewer package CD Key 14 December 2017 – 04:00:14 UTC
230871 Complimentary reviewer package CD Key 14 December 2017 – 15:39:00 UTC
231742 Complimentary reviewer package CD Key 18 December 2017 – 14:48:30 UTC
232051 Complimentary reviewer package CD Key 19 December 2017 – 10:48:48 UTC
232393 Complimentary reviewer package CD Key 20 December 2017 – 09:22:28 UTC
232459 Complimentary reviewer package CD Key 26 April 2018 – 12:33:44 UTC
232662 Complimentary reviewer package CD Key 21 December 2017 – 08:51:58 UTC
233963 Complimentary reviewer package CD Key 29 December 2017 – 00:30:42 UTC
236581 Complimentary reviewer package CD Key 10 January 2018 – 20:16:17 UTC
237914 Complimentary reviewer package CD Key 15 January 2018 – 07:30:32 UTC
240140 Complimentary reviewer package CD Key 22 January 2018 – 23:00:09 UTC
241347 Complimentary reviewer package CD Key 26 January 2018 – 06:32:33 UTC
241804 Complimentary reviewer package CD Key 27 January 2018 – 17:46:08 UTC
241966 Complimentary reviewer package CD Key 28 January 2018 – 17:33:01 UTC
243379 Complimentary reviewer package CD Key 2 February 2018 – 11:56:59 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
6 October 2017 – 13:03:58 UTC 8096117324363856726

History

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.