Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Depot » World of Warships MacOs

Depot ID 552995
Build ID 5355563
Manifest ID 2435676515369911355
Last update 5 August 2020 – 03:51:13 UTC ()
Size on disk 404.76 MiB
Compressed size 57.62 MiB (85.76% saving)
Name Flags Type Size
Initializing table…

File types

</
File type Files Total size
sh 5 66.19 KiB
_Contents 4 848 B
_Frameworks 1 212 B
plist 20 30.69 KiB
_MacOS 4 848 B
_PkgInfo 4 848 B
_Resources 6 1.24 KiB
_SharedSupport 1 212 B
framework 1 212 B
_Versions 1 212 B
txt 8 60.42 KiB
nib 436 2.18 MiB
lproj 142 29.40 KiB
app 3 636 B
strings 524 3.51 MiB
__CodeSignature 5 1.04 KiB
_finish_installation 3 636 B
79 7.45 MiB
icns 8 203.69 KiB
_A 1 212 B
_Sparkle 2 424 B
_wg_steam_bridge 3 636 B
_Python 1 212 B
py 4 3.28 KiB
html 42 73.77 KiB
pyc 92 767.87 KiB
_etc 1 212 B
_lib 1 212 B
_lib64 1 212 B
_share 1 212 B
_support 1 212 B
_Wargaming game client64 2 424 B
_cxassoc 2 21.38 KiB
_cxavscan 2 21.38 KiB
_cxbottle 3 21.59 KiB
_cxbounce 2 424 B
_cxgetsysinfo 2 21.40 KiB
_cxgettext 2 424 B
_cxlogfilter 2 21.40 KiB
_cxmenu 2 21.38 KiB
_cxmessage 2 21.40 KiB
_cxnativeopen 2 21.41 KiB
_cxntlm_auth 2 424 B
_cxreboot 2 21.38 KiB
_cxsu 2 21.36 KiB
_cxtemplate 2 21.40 KiB
_cxuninstall 2 21.40 KiB
_cxwinassoc 2 21.40 KiB
_launchurl 2 21.40 KiB
_unrar 2 424 B
_wine 4 21.78 KiB
_wineprefixcreate 2 21.43 KiB
_wineserver 2 424 B
_wineshelllink 2 21.42 KiB
conf 12 82.31 KiB
_cxupgrade 1 212 B
_perl 1 212 B
_python 1 212 B
pm 144 898.84 KiB
_XML 1 212 B
_DOM 1 212 B
_Handler 1 212 B
_SAX 1 212 B
_PurePerl 1 212 B
_Reader 1 212 B
dylib 18 10.21 MiB
so 1,673 222.72 MiB
_fakedlls 1 212 B
dll 4,390 103.08 MiB
cpl 30 1.81 MiB
exe 739 18.85 MiB
ocx 36 533.78 KiB
sys 54 34.30 KiB
ds 20 204.15 KiB
acm 34 28.15 KiB