Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Depot » TIMODD Win64 Specific

Depot ID 545545
Build ID 2308393
Manifest ID 2885655597010787462
Creation date 16 October 2017 – 12:54:32 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:07:56 UTC ()
Size on disk 216.07 MiB
Download size 80.01 MiB (62.97% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
pak 57 9.57 MiB
dll 14 28.05 MiB
txt 32 94.06 KiB
dat 1 9.66 MiB
bin 2 1.03 MiB
siteflow 1 2.21 MiB
ico 4 628.71 KiB
png 269 1.03 MiB
html 33 115.45 KiB
icns 4 865.81 KiB
css 20 112.66 KiB
ogg 13 15.84 MiB
jpg 14 4.76 MiB
json 153 707.02 KiB
js 589 4.62 MiB
112 9.38 MiB
md 144 904.32 KiB
npmignore 39 2.35 KiB
yml 26 3.66 KiB
markdown 7 20.18 KiB
jshintrc 5 2.92 KiB
patch 4 73.99 KiB
old 1 9.90 KiB
3ctype 1 8.07 KiB
conf 2 6.96 KiB
gyp 3 10.21 KiB
exp 1 816 B
lib 7 1.75 MiB
map 1 1003.81 KiB
node 6 2.75 MiB
lastbuildstate 4 952 B
tlog 48 357.93 KiB
sln 3 5.65 KiB
gypi 1 4.49 KiB
vcxproj 4 48.97 KiB
filters 4 56.93 KiB
h 150 2.56 MiB
cfg 2 1.01 KiB
exe 10 94.06 MiB
cpp 42 1.28 MiB
mm 3 134.19 KiB
so 11 4.15 MiB
dylib 8 6.42 MiB
cs 1 495.83 KiB
cso 1 576 B
ttf 1 703.96 KiB
sh 8 14.03 KiB
vcproj 1 12.45 KiB
vdf 4 3.50 KiB
mak 1 2.25 KiB
c 26 1.44 MiB
plist 7 8.80 KiB
pbxproj 1 39.88 KiB
6 1 3.60 MiB
nib 3 36.64 KiB
strings 72 95.39 KiB
bat 2 237 B
zip 6 783.37 KiB
dmg 1 2.42 MiB
sim 1 126 B
sis 1 234 B
sid 1 175.45 KiB
inf 1 44 B
wav 3 549.22 KiB
rtf 1 9.43 KiB
bmp 1 900.05 KiB
ini 22 36.02 KiB
tga 1 190.02 KiB
chromium 1 812 B
hidden 1 8 B
cc 22 186.51 KiB
py 11 38.12 KiB
el 1 178 B
opts 1 27 B
jscsrc 1 2.16 KiB
jshintignore 2 118 B
in 1 2.68 KiB
xml 2 282 B
frag 2 202 B
as 4 26.01 KiB
ac 1 5.63 KiB
m4 1 5.18 KiB
swf 1 17.61 KiB
crt 1 1.55 KiB
key 1 1.64 KiB
gnu 1 5.69 KiB
eslintrc 1 1.24 KiB
asar 1 186.44 KiB
Total 2,080 216.07 MiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
134493 Steam Sub 134493 CD Key 8 September 2017 – 10:56:18 UTC
134494 The Infectious Madness of Doctor Dekker for Beta Testing CD Key 8 September 2017 – 10:56:35 UTC
134495 The Infectious Madness of Doctor Dekker Store or CD Key 21 November 2021 – 18:00:03 UTC
209527 Steam Sub 209527 CD Key 26 October 2020 – 22:12:46 UTC
225631 Complimentary reviewer package CD Key 29 November 2017 – 19:42:17 UTC
225886 Complimentary reviewer package CD Key 30 November 2017 – 21:29:01 UTC
227898 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 11:08:31 UTC
227975 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 12:11:13 UTC
228106 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 13:59:03 UTC
228107 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 14:01:44 UTC
228348 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 19:14:44 UTC
228351 Complimentary reviewer package CD Key 8 December 2017 – 19:21:33 UTC
228612 Complimentary reviewer package CD Key 9 December 2017 – 10:35:43 UTC
229154 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 02:42:51 UTC
229206 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 05:21:34 UTC
229266 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 09:28:49 UTC
229672 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 22:39:37 UTC
229800 Complimentary reviewer package CD Key 12 December 2017 – 06:43:56 UTC
230008 Complimentary reviewer package CD Key 31 July 2018 – 15:37:14 UTC
230688 Complimentary reviewer package CD Key 14 December 2017 – 04:00:14 UTC
230871 Complimentary reviewer package CD Key 14 December 2017 – 15:39:00 UTC
231742 Complimentary reviewer package CD Key 18 December 2017 – 14:48:30 UTC
232393 Complimentary reviewer package CD Key 20 December 2017 – 09:22:28 UTC
232459 Complimentary reviewer package CD Key 26 April 2018 – 12:33:44 UTC
232662 Complimentary reviewer package CD Key 21 December 2017 – 08:51:58 UTC
233963 Complimentary reviewer package CD Key 29 December 2017 – 00:30:42 UTC
236581 Complimentary reviewer package CD Key 10 January 2018 – 20:16:17 UTC
237914 Complimentary reviewer package CD Key 15 January 2018 – 07:30:32 UTC
240140 Complimentary reviewer package CD Key 22 January 2018 – 23:00:09 UTC
241347 Complimentary reviewer package CD Key 26 January 2018 – 06:32:33 UTC
241804 Complimentary reviewer package CD Key 27 January 2018 – 17:46:08 UTC
243379 Complimentary reviewer package CD Key 2 February 2018 – 11:56:59 UTC
468615 Steam Sub 468615 No Cost 1 June 2020 – 10:05:00 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
10 January 2020 – 19:23:24 UTC 6396630181082078122
12 September 2019 – 10:05:22 UTC 8771536497639444280
4 August 2019 – 15:55:28 UTC 5823673768986042512
1 August 2019 – 14:55:26 UTC 8595504298089978428
18 October 2017 – 13:10:25 UTC 2885655597010787462
13 September 2017 – 09:33:36 UTC 7492046970566578994
3 July 2017 – 16:57:27 UTC 4279556980595045446
27 June 2017 – 09:27:35 UTC 9174312753212399761
26 June 2017 – 18:07:11 UTC 5526590711877045108
20 June 2017 – 08:39:22 UTC 2435322815609908648
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.