Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Depot » savecancel

Depot ID 223531
Build ID 7258108
Manifest ID 1382115901033163770
Creation date 26 August 2021 – 23:54:34 UTC ()
Last update 26 August 2021 – 23:56:45 UTC ()
Size on disk 17.98 GiB
Download size 11.46 GiB (36.28% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
plist 1 1.24 KiB
icns 2 387.01 KiB
strings 1 96 B
nib 1 32.94 KiB
exe 2 482.16 KiB
sh 2 2.30 KiB
3 103.53 KiB
fgd 2 425.81 KiB
txt 53 6.25 MiB
wc 1 20.57 KiB
1 1 302.43 KiB
6 1 3.60 MiB
cfg 37 468.14 KiB
pl 3 34.45 KiB
ico 8 911.64 KiB
cnt 1 6.43 KiB
hlp 1 1.48 MiB
asi 3 184.00 KiB
mix 1 35.00 KiB
dat 91 52.55 MiB
rtf 1 10.62 KiB
flt 5 141.00 KiB
res 7 73.59 KiB
tga 6 121.51 KiB
bin 1 20 B
chm 1 682.49 KiB
vcs 341 49.15 MiB
vdf 4 1.41 KiB
ekv 21 13.80 KiB
scr 2 2.40 KiB
rc 2 445 B
vfe 12 110.46 KiB
bmp 36 30.21 MiB
lmp 1 768 B
rad 2 9.55 KiB
lst 135 81.27 MiB
bsp 77 1.44 GiB
nav 71 344.06 MiB
manifest 68 43.78 MiB
raw 104 9.75 MiB
vtf 3 832.38 KiB
bak 4 1.48 KiB
vbf 2 1.83 KiB
bik 9 384.68 MiB
mov 15 828.21 MiB
vtx 382 16.71 MiB
pre 14 936.73 KiB
cache 8 8.39 MiB
vpk 30 3.77 GiB
dict 8 3.36 MiB
snd 65 17.81 MiB
cur 13 6.44 KiB
png 1 1.02 KiB
vfont 12 953.47 KiB
vcd 20,214 29.68 MiB
image 3 10.81 MiB
xsc 3 3.51 KiB
wav 27,454 5.90 GiB
mp3 7 8.27 MiB
sfk 1 408 B
inf 2 854 B
vcc 16 27.71 KiB
swatch 10 120.98 KiB
Total 49,388 13.00 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
49 School Lab CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2185 Left 4 Dead 2 - Four Pack (DE preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2189 Left 4 Dead Bundle (DE preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2238 Left 4 Dead 2 - Four Pack (AU preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2478 Left 4 Dead 2 - Four Pack (preorder UK) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2480 Left 4 Dead Bundle (preorder UK) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4124 L4D2 DLC1 Beta CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4364 Left 4 Dead 2 + Prima Official Strategy Guide (DE/AU) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4842 ValveTestApp830 Beta CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
6097 Left 4 Dead 2 - Real CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
6302 Portal 2 - Potato Champions Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
6720 Left 4 Dead 2 - 6-Pack (DE/AU) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
8715 Steam Guard Test Sub CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12894 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12895 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 (AU) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12900 Holiday Sale 2011 Gift: Valve Complete 2011 Pack (DE) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
13098 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
13099 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 (AU) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17039 VMC BigFoot Test Comp CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
17712 Left 4 Dead 2 - Oct 2012 Free Weekend Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17713 Left 4 Dead 2 - Oct 2012 Free Weekend (DE/AU) Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17878 Valve Complete 2012 Pack (CN) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17937 Left 4 Dead 2 Beta Comp CD Key 29 October 2020 – 18:21:12 UTC
27267 Valve Complete 2012 Pack - PaySafeCard CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
29085 Left 4 Dead 2 - July 2013 Free Weekend Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
29086 Left 4 Dead 2 - July 2013 Free Weekend (AU/DE) Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
35152 Left 4 Dead Bundle (DE) Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
39221 Native SteamOS Titles CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
39297 Steam Machine Partners Test Package Store or CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
48380 BAFTA 2014 CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
51835 Valve Complete Pack - 2014 Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
51836 Valve Complete Pack - 2014 (DE) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
59228 PAX South/East 2015 CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
62690 Valve Complete Pack - 2014 Retail (RU) CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
88624 CS:GO & L4D2 Promo Retail (DE) CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
119608 Left 4 Dead 2 + Portal 2 Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
161243 Steam Sub 161243 CD Key 23 March 2021 – 16:53:56 UTC
202818 Complimentary reviewer package CD Key 22 August 2017 – 21:42:07 UTC
202825 Complimentary reviewer package CD Key 22 August 2017 – 22:15:23 UTC
204259 Complimentary reviewer package CD Key 30 August 2017 – 00:52:40 UTC
204476 Complimentary reviewer package CD Key 30 August 2017 – 18:37:52 UTC
204797 Complimentary reviewer package CD Key 31 August 2017 – 23:09:59 UTC
209507 Complimentary reviewer package CD Key 21 September 2017 – 18:55:47 UTC
214400 Complimentary reviewer package CD Key 12 October 2017 – 03:02:38 UTC
225195 Complimentary reviewer package CD Key 28 November 2017 – 01:58:46 UTC
229448 Complimentary reviewer package CD Key 11 December 2017 – 13:43:44 UTC
229741 Complimentary reviewer package CD Key 12 December 2017 – 03:36:23 UTC
238331 Complimentary reviewer package CD Key 16 January 2018 – 18:40:14 UTC
277644 Valve Selection Commercial License Commercial 1 June 2018 – 04:30:42 UTC
392171 Valve Selection Samsung Event CD Key 28 August 2019 – 02:10:42 UTC
502325 Steam Sub 502325 Free on Demand 21 September 2020 – 18:58:01 UTC
502326 Steam Sub 502326 Free on Demand 21 September 2020 – 18:57:12 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
26 August 2021 – 23:56:41 UTC 1382115901033163770
12 August 2021 – 19:51:58 UTC 4626609964653567332
20 July 2021 – 03:06:09 UTC 4178789596750357088
15 July 2021 – 18:47:27 UTC 5612089587715553552
30 November 2020 – 20:22:27 UTC 972952686510659006
10 January 2017 – 18:19:43 UTC 6165051638255819774
25 October 2016 – 18:06:24 UTC 8001865667378502247
3 May 2016 – 19:58:40 UTC 6524749820384741345
24 March 2016 – 18:03:01 UTC 5744718431487315746
5 December 2013 – 23:52:03 UTC 8307951099343956900
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.