Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Depot » Left 4 Dead 2 Dedicated Server Content

Depot ID 222861
Build ID 7803887
Manifest ID 7103032637598489043
Creation date 30 November 2021 – 19:51:58 UTC ()
Last update 1 December 2021 – 17:50:23 UTC ()
Size on disk 8.94 GiB
Download size 4.37 GiB (51.16% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
txt 171 12.18 MiB
res 122 393.79 KiB
vcs 341 49.58 MiB
vdf 10 12.09 KiB
sh 1 101 B
dat 167 70.56 MiB
exe 1 356.50 KiB
ico 5 607.33 KiB
cfg 27 220.54 KiB
ekv 16 10.56 KiB
scr 2 2.40 KiB
rc 1 217 B
vfe 12 110.46 KiB
bmp 36 30.21 MiB
lmp 122 54.57 MiB
rad 3 19.01 KiB
lst 137 86.45 MiB
bsp 79 1.51 GiB
nav 128 701.97 MiB
raw 112 10.50 MiB
vtf 40 1.90 MiB
bak 5 288.93 KiB
vbf 2 1.83 KiB
bik 10 687.41 MiB
mov 15 828.21 MiB
vtx 392 16.72 MiB
pre 14 936.73 KiB
cache 4 1.51 MiB
vpk 70 4.76 GiB
dict 8 3.36 MiB
snd 67 18.75 MiB
cur 13 6.44 KiB
png 1 1.02 KiB
vfont 12 953.47 KiB
tga 41 168.04 KiB
icns 1 383.75 KiB
vcd 30,029 43.59 MiB
image 5 19.29 MiB
xsc 4 3.51 KiB
inf 1 424 B
manifest 34 29.53 MiB
vcc 16 27.71 KiB
swatch 10 120.98 KiB
wav 197 64.52 MiB
vas 1 239 B
dll 3 1.84 MiB
vmt 55 7.66 KiB
sql 1 3.53 KiB
Total 32,544 8.94 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
4 Cyber Cafe CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
14 Valve Friends and Family Complimentary CD Key 5 March 2021 – 19:30:17 UTC
49 School Lab CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2182 Left 4 Dead 2 (preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2183 Left 4 Dead 2 (DE preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2184 Left 4 Dead 2 - Four Pack (preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2185 Left 4 Dead 2 - Four Pack (DE preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2186 Left 4 Dead 2 (preorder) Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2187 Left 4 Dead 2 (DE preorder) Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2188 Left 4 Dead Bundle (preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2189 Left 4 Dead Bundle (DE preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2237 Left 4 Dead 2 (AU preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2238 Left 4 Dead 2 - Four Pack (AU preorder) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2239 Left 4 Dead 2 (AU preorder) Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2294 Left 4 Dead 2 Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2295 Left 4 Dead 2 Retail (DE) CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2296 Left 4 Dead 2 Retail (AU) CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2477 Left 4 Dead 2 (preorder UK) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2478 Left 4 Dead 2 - Four Pack (preorder UK) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2479 Left 4 Dead 2 (preorder UK) Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2480 Left 4 Dead Bundle (preorder UK) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2481 Left 4 Dead 2 Store 1 December 2021 – 19:15:13 UTC
2482 Left 4 Dead 2 Store 1 December 2021 – 19:15:13 UTC
2483 Left 4 Dead 2 - Four Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2484 Left 4 Dead 2 - Four Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2485 Left 4 Dead 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2486 Left 4 Dead 2 (DE) Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2487 Left 4 Dead Bundle Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2488 Left 4 Dead Bundle Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2489 Left 4 Dead 2 Store 1 December 2021 – 19:15:13 UTC
2490 Left 4 Dead 2 - Four Pack (AU) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2491 Left 4 Dead 2 (AU) Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2546 Valve Complete 2009 Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
2547 Valve Complete 2009 Pack (DE) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4124 L4D2 DLC1 Beta CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4363 Left 4 Dead 2 + Prima Official Strategy Guide Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4364 Left 4 Dead 2 + Prima Official Strategy Guide (DE/AU) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4807 Left 4 Dead 2-Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4808 Left 4 Dead 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
4842 ValveTestApp830 Beta CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4899 Left 4 Dead 2 - Gamescon CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
4900 Left 4 Dead 2 - Gamescon Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6097 Left 4 Dead 2 - Real CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
6302 Portal 2 - Potato Champions Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
6717 Left 4 Dead 2 - 6-Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
6718 Left 4 Dead 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6719 Left 4 Dead 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6720 Left 4 Dead 2 - 6-Pack (DE/AU) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
6721 Left 4 Dead 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6722 Left 4 Dead 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
7874 Portal 2 - Potato Champions Comp CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
7909 Left 4 Dead 2 Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
7930 Valve Complete 2011 Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
7931 Valve Complete 2011 Pack (DE) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
8715 Steam Guard Test Sub CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12893 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12894 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12895 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 (AU) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12899 Holiday Sale 2011 Gift: Valve Complete 2011 Pack No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
12900 Holiday Sale 2011 Gift: Valve Complete 2011 Pack (DE) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
13098 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
13099 Holiday Sale 2011 Gift: Left 4 Dead 2 (AU) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
16236 Valve Complete 2012 Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
16237 Valve Complete 2012 Pack (DE) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17039 VMC BigFoot Test Comp CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
17240 ValveTestApp222840 Comp CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
17712 Left 4 Dead 2 - Oct 2012 Free Weekend Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17713 Left 4 Dead 2 - Oct 2012 Free Weekend (DE/AU) Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17878 Valve Complete 2012 Pack (CN) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
17906 Anonymous Dedicated Server Comp No Cost 7 December 2021 – 11:21:37 UTC
18702 Valve Complete Pack - Winter Sale 2012 Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
18703 Valve Complete Pack - Winter Sale 2012 (DE) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
18939 Valve Complete 2012 Pack Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
27267 Valve Complete 2012 Pack - PaySafeCard CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
29085 Left 4 Dead 2 - July 2013 Free Weekend Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
29086 Left 4 Dead 2 - July 2013 Free Weekend (AU/DE) Free Weekend 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
29197 Valve Complete Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
29198 Valve Complete Pack Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
35045 Left 4 Dead Bundle Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
35152 Left 4 Dead Bundle (DE) Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
36071 SteamMachine and Steam Controller Prototype Beta CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
36144 Left 4 Dead 2 No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
36145 Left 4 Dead 2 (DE) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
36146 Left 4 Dead 2 (AU) No Cost 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
39221 Native SteamOS Titles CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
39297 Steam Machine Partners Test Package Store or CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
50437 Left 4 Dead 2 - Uncensored Upgrade No Cost 18 January 2021 – 19:15:05 UTC
51835 Valve Complete Pack - 2014 Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
51836 Valve Complete Pack - 2014 (DE) Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
53711 Valve Complete Pack - 2014 Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
59228 PAX South/East 2015 CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
62690 Valve Complete Pack - 2014 Retail (RU) CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
88534 CS:GO & L4D2 Promo Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
88536 L4D2 Gift Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
88537 L4D2 Gift - LV Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
88541 CS:GO & L4D2 Promo LV Store 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
88623 CS:GO & L4D2 Promo Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
88624 CS:GO & L4D2 Promo Retail (DE) CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
119608 Left 4 Dead 2 + Portal 2 Retail CD Key 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
161243 Steam Sub 161243 CD Key 23 March 2021 – 16:53:56 UTC
202818 Complimentary reviewer package CD Key 22 August 2017 – 21:42:07 UTC
202825 Complimentary reviewer package CD Key 22 August 2017 – 22:15:23 UTC
204259 Complimentary reviewer package CD Key 30 August 2017 – 00:52:40 UTC
204476 Complimentary reviewer package CD Key 30 August 2017 – 18:37:52 UTC
204797 Complimentary reviewer package CD Key 31 August 2017 – 23:09:59 UTC
209507 Complimentary reviewer package CD Key 21 September 2017 – 18:55:47 UTC
214400 Complimentary reviewer package CD Key 12 October 2017 – 03:02:38 UTC
225195 Complimentary reviewer package CD Key 28 November 2017 – 01:58:46 UTC
229741 Complimentary reviewer package CD Key 12 December 2017 – 03:36:23 UTC
238331 Complimentary reviewer package CD Key 16 January 2018 – 18:40:14 UTC
271752 Steam Sub 271752 Free on Demand 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
272198 Steam Sub 272198 Free on Demand 29 October 2020 – 18:19:16 UTC
277644 Valve Selection Commercial License Commercial 1 June 2018 – 04:30:42 UTC
392171 Valve Selection Samsung Event CD Key 28 August 2019 – 02:10:42 UTC
502325 Steam Sub 502325 Free on Demand 21 September 2020 – 18:58:01 UTC
502326 Steam Sub 502326 Free on Demand 21 September 2020 – 18:57:12 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
1 December 2021 – 17:50:11 UTC 7103032637598489043
4 October 2021 – 18:09:02 UTC 7571337963323002568
8 July 2021 – 15:53:32 UTC 6288640955864674787
15 June 2021 – 16:35:19 UTC 6904900512713366113
18 February 2021 – 21:19:26 UTC 253205285694492901
18 December 2020 – 17:37:29 UTC 6040337391692908211
8 December 2020 – 17:22:44 UTC 5742628975434720392
1 December 2020 – 19:44:06 UTC 7602539648092653256
19 November 2020 – 03:35:03 UTC 6031286190460652952
19 November 2020 – 03:34:51 UTC 6976118704329040928
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.