Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Last known name: Disciples III Resurrection Main

Depot ID 200671
Build ID 25949
Manifest ID 307361120144795196
Creation date 16 November 2012 – 07:44:27 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:25:17 UTC ()
Size on disk 6.71 GiB
Compressed size 3.72 GiB (44.64% saving)
Name Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
dll 6 6.58 MiB
exe 1 4.46 MiB
scene 2,438 65.42 MiB
g 2,794 460.17 MiB
t 7,772 4.37 GiB
old 8 16.58 KiB
ini 182 560.82 KiB
psh 1 392 B
vsh 1 929 B
camera 27 2.27 MiB
pt 1 528 B
alias 4,755 2.37 MiB
ac 388 968.74 KiB
a 439 347.61 MiB
2 8.00 MiB
item 656 317.96 KiB
dlg 948 439.06 KiB
m 172 25.77 MiB
oc 6 89.13 KiB
db 2 22.00 KiB
tga 58 40.58 MiB
t_ 1 5.39 KiB
fd 47 427.65 KiB
wav 4,531 1.14 GiB
ogg 205 80.04 MiB
asc 2 983 B
sfk 3 2.00 KiB
mid 1 1.26 MiB
out 2 36.22 KiB
bik 20 167.21 MiB
as 371 182.49 KiB
party 355 67.14 KiB
achievement 20 8.77 KiB
acscript 9 471 B
char 825 583.58 KiB
s 176 226.75 KiB
effect 357 100.08 KiB
logic 2 399 B
mobj 167 52.53 KiB
scheme 16 2.30 KiB
grid 226 159.33 KiB
skill 171 73.71 KiB
spell 100 67.89 KiB
rcs 26 52.33 KiB
rs 317 1.26 MiB
h 146 190.56 KiB
rcm 1 1.13 KiB
txt 93 17.86 KiB
bmp 3 12.00 MiB
G 6 227.80 KiB
max 3 541.00 KiB
fx 288 258.37 KiB
org 2 3.07 KiB
vs 3 958 B
sfx 1 3.42 KiB
wss 1 65.14 KiB
tch 279 120.22 KiB
xshader 139 214.08 KiB
list 1 2.35 KiB
fr 8 1.29 KiB
material 3 790 B
Total 29,584 6.71 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
1175 Kalypso Media Public Comp CD Key 8 August 2017 – 17:13:19 UTC
11689 Disciples III: Resurrection Store 28 November 2023 – 18:52:27 UTC
11847 Disciples III Resurrection Comp CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
12744 Holiday Sale 2011 Gift: Disciples III: Resurrection No Cost 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
13027 Winter Sale 2011: Kalypso Pack Store 11 May 2016 – 21:42:00 UTC
13028 Winter Sale 2011: Kalypso Pack Store 11 May 2016 – 21:42:01 UTC
13030 Winter Sale 2011: Kalypso Pack Store 11 May 2016 – 21:42:03 UTC
13031 Winter Sale 2011: Kalypso Pack Store 11 May 2016 – 21:42:03 UTC
13355 Kalypso Developer Comp CD Key 8 August 2017 – 17:13:19 UTC
14181 Disciples III: Gold Edition Store 28 November 2023 – 18:52:18 UTC
15323 Kalypso Collection (Summer 2012) Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
15324 Kalypso Collection (Summer 2012) Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
15555 Kalypso Hit Collection (FIGS) Store 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
15556 Kalypso Hit Collection (ROW) Store 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
17678 Disciples III: Resurrection Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
17680 Disciples III: GOLD Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
30272 Kalypso Strategy Pack Store or CD Key 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
30273 Kalypso Strategy Pack (RU+CIS) Store or CD Key 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
33489 Disciples III: GOLD Retail (CN) CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
39975 Kalypso Strategy Pack March 2014 Store or CD Key 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
43253 GameFly - Kalypso Media Collection Store or CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
49769 Kalypso Promo Collection Store or CD Key 8 August 2017 – 17:13:19 UTC
79288 Kalypso Promo Collection 2015 Store or CD Key 8 August 2017 – 17:13:19 UTC
152695 Steam Sub 152695 CD Key 20 November 2018 – 16:22:53 UTC
152696 Steam Sub 152696 CD Key 31 August 2018 – 18:46:21 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
200670 Game Disciples III: Resurrection (Disciples III - Resurrection) 22 November 2023 – 01:08:09 UTC

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
16 June 2014 – 08:08:22 UTC 307361120144795196

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link