Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Depot » kick-it-file

Depot ID 15541
Build ID 137622
Manifest ID 729135042437140018
Creation date 1 November 2013 – 22:16:29 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:28:44 UTC ()
Size on disk 563.35 MiB
Compressed size 306.08 MiB (45.67% saving)
Name Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
exe 13 10.73 MiB
dll 37 38.39 MiB
aspx 2 115.87 KiB
config 3 55.25 KiB
browser 1 1.57 KiB
map 1 2.56 KiB
ini 1 304.67 KiB
599 3.72 MiB
xml 4 26.94 KiB
crt 1 244.73 KiB
bmp 1 192.05 KiB
sqlite 1 128.00 KiB
txt 2 3.41 KiB
assets 6 327.39 MiB
mp3 32 143.73 MiB
bak 1 37.70 KiB
jpg 14 3.79 MiB
url 1 162 B
pyc 173 2.21 MiB
py 1,446 17.11 MiB
pyd 17 2.98 MiB
ico 2 38.65 KiB
sample 1 2.26 KiB
gif 34 107.79 KiB
au 2 54.97 KiB
icns 1 56.09 KiB
def 4 14.63 KiB
bat 1 177 B
pyw 3 1.07 KiB
db 1 16.00 KiB
aif 1 60.25 KiB
pem 10 21.83 KiB
1 1 23 B
vbs 2 494 B
decTest 143 4.25 MiB
uue 4 298.21 KiB
pck 3 24.20 KiB
html 2 109.68 KiB
tar 1 274.50 KiB
out 1 1.46 KiB
zip 1 374 B
manifest 3 1.54 KiB
h 92 448.79 KiB
lib 23 986.32 KiB
a 1 817.85 KiB
msi 1 608.00 KiB
tcl 244 1.79 MiB
enc 78 1.37 MiB
msg 145 192.70 KiB
tm 5 167.26 KiB
sh 1 6.95 KiB
xbm 51 37.24 KiB
xpm 24 26.94 KiB
mask 1 985 B
fs 8 4.65 KiB
fsc 6 10.62 KiB
cs 8 9.98 KiB
csc 8 150.41 KiB
ppm 1 192.01 KiB
terms 2 4.39 KiB
eps 2 63.18 KiB
wav 2 100.02 KiB
Total 3,280 563.35 MiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
723 ValveTestSub 723 Complimentary CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
6929 Test Bundle CD Key 24 October 2016 – 18:15:13 UTC
7586 Potato Sack Store 7 May 2021 – 21:37:44 UTC
7589 Potato Sack (DE) Store 7 May 2021 – 21:37:48 UTC
7698 1... 2... 3... KICK IT! Store 7 May 2021 – 21:40:05 UTC
7716 1... 2... 3... Kick It! Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
7742 1... 2... 3... Kick It! Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
7748 1...2...3...Kick It! Store 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
7778 Potato Sack Retail CD Key 24 October 2016 – 18:15:13 UTC
7852 Potato Sack + Portal 2 Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7853 Potato Sack + Portal 2(DE) Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7880 Potato Sack + Portal 2 Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
7881 Potato Sack + Portal 2 (DE) Store 7 May 2021 – 21:38:01 UTC
12341 The Dejobaan Classic Pack Store 13 November 2015 – 20:52:49 UTC
12426 Dejobaan Complete Pack Retail CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
12689 Holiday Sale 2011 Gift: 1... 2... 3... KICK IT! No Cost 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
15030 Potato Sack - June 2012 Store 7 May 2021 – 21:38:08 UTC
15031 Potato Sack - June 2012 (DE) Store 24 October 2016 – 18:15:13 UTC
26457 1... 2... 3... Kick It! Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
26458 1...2...3...KICK IT! 3-Pack Store 7 May 2021 – 21:40:06 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
31 December 2013 – 13:15:59 UTC 729135042437140018
21 October 2013 – 20:56:23 UTC 1033940720248214409
19 October 2013 – 04:10:30 UTC 9163065790839785456
18 July 2013 – 20:11:00 UTC 8397067092272096512
3 July 2013 – 20:20:51 UTC 1371537099034237441
11 June 2013 – 22:41:26 UTC 7479522019424302300
11 June 2013 – 22:36:14 UTC 8985574730746004813
11 June 2013 – 01:53:07 UTC 8056112441632437276
14 May 2013 – 15:38:43 UTC 9124086789345818159
9 May 2013 – 21:27:24 UTC 8396409441321834164
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link