Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Depot » rainbow six lockdown content

Depot ID 15001
Build ID 252089
Manifest ID 727418006447637955
Creation date 14 November 2011 – 04:29:47 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:28:46 UTC ()
Size on disk 1.47 GiB
Compressed size 913.14 MiB (39.32% saving)
Name Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
cab 12 33.56 MiB
dll 13 5.72 MiB
exe 7 34.80 MiB
mss 1 9.86 KiB
doc 1 1.20 MiB
pdf 5 19.39 MiB
DLL 1 22.00 KiB
txt 24 670.86 KiB
usr 1 83.87 KiB
vnn 1 112.41 KiB
xvocab 1 18.62 KiB
rsb 2,646 673.64 MiB
cgs 39 18.68 KiB
cms 160 213.29 KiB
nsf 1 374 B
csb 255 101.00 MiB
INI 1 47 B
fsb 122 520.41 MiB
xml 8 9.92 MiB
lcb 1 816.28 KiB
pst 1 269.39 KiB
sif 1 0 B
bin 6 562.83 KiB
chr 465 42.49 MiB
skl 71 22.03 KiB
prj 13 18.70 KiB
gun 86 469.93 KiB
itm 7 9.10 KiB
GUN 1 3.06 KiB
pob 411 5.60 MiB
wsf 79 19.12 KiB
waf 1 91 B
acm 4 1.78 KiB
mis 101 6.78 MiB
rsc 101 240.92 KiB
script 101 2.55 MiB
esf 48 653.06 KiB
qob 487 10.92 MiB
atf 1 28.13 KiB
remap 49 26.13 KiB
edb 1 13.35 KiB
map 2 20.30 KiB
mrf 432 29.74 MiB
mtm 3 666 B
hke 2 452.33 KiB
rbf 1 4.93 KiB
key 1 40 B
pro 1 1.90 KiB
h 3 21.81 KiB
hlsl 6 7.79 KiB
scc 1 208 B
rsres 32 1.05 MiB
bmp 2 906.11 KiB
env 1 390 B
max 1 144.50 KiB
jpg 6 309.42 KiB
sdf 1 46.49 KiB
vdf 1 690 B
ico 1 21.06 KiB
Total 5,832 1.47 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
246 Ubisoft Public Complimentary CD Key 24 July 2023 – 20:21:37 UTC
677 Ubisoft Complimentary CD Key 6 June 2023 – 15:33:33 UTC
732 Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown™ Store 1 September 2023 – 17:00:03 UTC
1014 Rainbow Six Collection Store 1 July 2016 – 20:32:35 UTC
2387 Red Storm Comp CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
12367 Tom Clancy Pack Store 3 February 2016 – 14:33:54 UTC
18716 Tom Clancy Franchise Pack - Winter Sale 2012 Store 13 November 2015 – 21:24:33 UTC
26337 Tom Clancy Franchise Pack - March 2013 Store 13 November 2015 – 21:31:03 UTC
86156 Tom Clancy's Franchise Pack Store or CD Key 24 May 2016 – 17:20:11 UTC
86490 Tom Clancy's Franchise Pack Store or CD Key 24 November 2015 – 16:02:56 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
16 June 2014 – 08:08:00 UTC 727418006447637955

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link